O firmie

DEPOL jest firmą inżynierską koncentrującą się na koordynacji współpracy podmiotów polskich i niemieckich w zakresie szeroko pojętego budownictwa. Firma powstała w 1996 roku na gruncie wiedzy właściciela nabytej na rynku niemieckim, działając nieprzerwanie do tej pory.

Mając ponad dwudziestoletnie doświadczenie w różnorakich przedsięwzięciach budowlanych, jesteśmy w stanie zoptymalizować wielokierunkowo każdą inwestycję.

Zarówno sprawy formalne , dostawy prefabrykatów , materiałów , nadzór inwestorski , nadzór budowy ,polecanie wykonawców robót żelbetowych itd. , leżą w zakresie naszych kompetencji.

Podstawą sukcesu naszej firmy jest szeroka współpraca specjalistów z różnych dziedzin w ścisłym kontakcie ze zleceniodawcami oraz nieustanne poszukiwanie nowoczesnych rozwiązań dla danego projektu i optymalnych materiałów budowlanych.

Jeśli jesteś niemieckim inwestorem planującym realizację inwestycji budowlanej w Polsce lub pragniesz zoptymalizować swoją inwestycję w Niemczech za pomocą polskich firm i wyrobów– jesteśmy właściwym dla Państwa partnerem.