Wdrażanie projektu

 • Wstępne planowanie podstawowego zakresu działań i analiza uwarunkowań.
 • Tworzenie koncepcji projektowej.
 • Bieżący kontakt z urzędami celem określenia warunków otrzymania pozwolenia na budowę.
 • Raport środowiskowy / decyzja środowiskowa.

Sterowanie projektem

 • Reprezentowanie inwestora.
 • Tworzenie koncepcji realizacyjnej projektu.
 • Sterowanie organizacją procesu budowlanego, tworzenia dokumentacji.
 • Stworzenie programu zapewnienia jakości.
 • Kontrola kosztów i terminów.

Zarządzanie projektem

 • Projektowanie koncepcyjne , projekt budowlany, projekt wykonawczy.
 • Sporządzanie przedmiarów robót wielobranżowo we współpracy projektantami wszystkich branż.
 • Współpraca w fazie ofertowania i zlecania poszczególnych robót branżowych.
 • Kierowanie budową , sprawdzanie obmiarów ,monitoring i kontrola kosztów.
 • Sprawdzenie kompletności dokumentacji powykonawczej.
 • Wsparcie w uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie.

Nadzór budowy

Sprawowanie wymaganych polskim prawem budowlanym samodzielnych funkcji technicznych na budowie:

 • Kierownik Budowy
 • Branżowi Kierownicy Robót
 • Inspektorzy Nadzoru
 • Specjaliści BHP